De små Skuldre kan også hjælpe dit barn

 

de små skuldres - vores mission og vision

Behandling af pårørende har været en vigtig del af Behandlingscenter Tjeles behandlingsprogram siden centerets start. De små Skuldre har givet os mulighed for at skabe et gratis behandlingstilbud i Jylland til børn og unge fra familier med misbrug.

Projektet løber over de næste 4 år, hvor De små Skuldre bl.a. vil arbejde mod at:

 • Opbygge et professionelt behandlingstilbud til børn og unge fra 8 - 24 år

 • Bryde tabu omkring afhængighed i familien

 • Give børn og unge mulighed for at deltage i et fællesskab med andre børn og unge med lignende problemer

 • Skabe et frirum for børn og unge, hvor de kan være sig selv og tale om deres situation

Ved brug af gruppeterapi, terapi og undervisning arbejder vi bl.a. for at børn og unge:

 • Får deres barndom/ungdom tilbage og lærer at slippe ansvar

 • Ændre negative tanker for fremtiden og arbejder henimod en positiv udvikling

 • Engagere sig i sit eget liv

 • Får forståelse for afhængighed som sygdom, og hvordan afhængighed påvirker familien

 • Styrker deres selvværd og selvopfattelse

 • Lærer at stole på andre og knytte sig til andre

 • Får forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en afhængig, hvordan man tilgiver og hvordan man skaber tillid

Læs mere om De små Skuldres behandlingstilbud her

Vi er her for dit barn

De små Skuldres behandlerteam er en kombination af psykologer, familieterapeuter, pædagoger og behandlere med erfaring inden for familiebehandling. Vi har sammensat et professionelt hold med stor viden og erfaring med børn og unge fra familier, hvor mor eller far lider af en afhængighedssygdom. De er parate til at hjælpe dit barn med en positiv udvikling.

Kontakt De små Skuldre for flere informationer