Voksen barn af alkoholiker - vi har et tilbud til dig

 

Gratis hjælp til unge voksne fra familier med misbrug

Er du voksen barn af en alkoholiker? De små Skuldre har udarbejdet et tilbud, der henvender sig til unge voksne fra 18 år op til 24 år. Denne aldersgruppe vil typisk have oplevet alkoholmisbrug eller andre afhængigheder i familien, siden de var børn.

Har man ikke har fået hjælp til at bearbejde de negative oplevelser, traumer og omsorgssvigt, som følger med afhængighed i familien risikerer man at være præget af konsekvenserne i voksenlivet. Det kan f.eks. være i form af angst og depression.

Når man er vokset op i en familie med alkoholisme eller stofmisbrug, det man ofte hører omtalt som voksen barn af alkoholiker, kan man f.eks. have svært ved at komme i gang eller færdiggøre en uddannelse. Det kan også være svært skabe nære relationer, lukke andre mennesker ind i sit liv og begå sig socialt på arbejdspladsen.

Har du brug for hjælp? Kontakt De små Skuldre

Gruppe for unge voksne børn af alkoholikere

Vores tilbud til unge voksne er en terapigruppe, hvor du får mulighed for at arbejde med dine behov og erfaringer. Dette er med henblik på at opbygge selvtillid og øge din livskvalitet. I gruppen giver vi plads til, at du kan tale og reparere de belastninger, som har tynget dig igennem flere år.

Som første skridt bliver du inviteret ind til en forsamtale, hvor der er fokus på at afdække dine behov for støtte og finde frem til det tilbud, der egner sig bedst til dig. 

Når man vokser op i en familie med afhængighedsproblemer kan udfordringer der er lette for andre virke uoverskuelige. Igennem gruppen får du redskaber til netop at tackle de forhindringer, der vil opstå i løbet af dit liv. Læs om, hvordan Christina kom videre i sit liv her.

Gruppen er en kombination af gruppeterapi og undervisning, hvor der arbejdes med emner som f.eks.:

  • Nærhed og parforhold

  • Angst for at få det godt

  • Hvordan opbygger jeg selvværd og selvtillid

  • Medafhængighed - hvordan bryder jeg ud af mønstre

  • Hvordan forholder jeg mig til min familie og passer på mig selv på samme tid?

Derudover får du en grundviden og forståelse af afhængighed, og den måde afhængighedssygdomme påvirker alle i en familie.

 

Praktisk information om Gruppe for unge voksne

  • Hvis du indskrives til en grupper er det som udgangspunkt i 10 uger. Forløbet kan efterfølgende reguleres efter behov
  • Gruppe for unge voksne finder sted i Behandlingscenter Tjeles dagscenter i Aarhus, men der kan oprettes grupper i Aalborg og Kolding, hvis der er tilstrækkelig tilslutning
  • Der er plads til 8 voksne i gruppen. Derudover vil der være en 1 behandler/underviser.

 

Vil du vide mere om Gruppe for Unge Voksne? Kontakt os i dag